martes, 30 de octubre de 2012

ccnn 1Control Sobre Aigua
En cada pregunta, contesta i justifica la teva resposta. Cada pregunta val 10 punts.  Pots explicar amb paraules, dibuixos o tos dos.

1.      Imagina que l’aigua no podia dissoldre materials.  Quins canvis hi hauria en el món?
2.      Per què normalment, per un costat d’una muntanya hi ha molta pluja i per l’altra hi ha molt poca?
3.      A Brasil, on hi ha molt de bosc, pluja molt.  Com pot ser que la presència del bosc faci que plou més?
4.      Si aigua d’aqüífers i rius conté minerals, per què es diu aigua dolça?
5.      Quins factors poden fer baixar el nivell freàtic?
6.      Ara a Eivissa, molts pous tenen aigua salda però fa cent anys no era el cas.  Per què?
7.      Imagina que totes les cases d’Eivissa tinguessin piscines.  Quin efecte tindria pel cicle d’aigua?
8.      Antàrtica està rodejada d’aigua salada, però el gel allí és aigua dolça. Per què?
9.      A Eivissa hi ha necessitat d’aigua. 
a.      En què utilitzem l’aigua, principalment?
b.      Quins recursos d’aigua tenim a Eivissa?
10. Quines estratègies podem utilitzar per a què la quantitat d’aigua disponible sigui suficient per a les nostres necessitats?

No hay comentarios:

Publicar un comentario