lunes, 10 de diciembre de 2012

control forces bControl forces, energia i residus

 1. Jay Hoda ha tornat, i cerca un delinqüent. Surt del seu despatx a les 9:00 en punt i camina cap al nord a 3m/s.  Veu el sospitós caminant nord a 5m/s.  Jay s’accelera a 0’4m/s/s, i a les 20 segons ha atrapat el sospitós.
  1. Quina distància ha fet el delinqüent en aquest temps?
  2. Quina distància ha fet Jay en aquest temps?
  3. Quina distància hi havia entre ells quan en Jay va veure el delinqüent?
 2. Mira les gràfiques i assigna un a en Jay i altra al delinqüent, raonant la resposta.
(6 pts per cada)
 1. Recolza o rebutja cada deducció comentari, raonant la resposta. 
  1. Jay diu que com el delinqüent no ha accelerat, no hi ha cap força actuant sobre ell. 
  2. Jay es nota que està cansat, i diu que ha fet treball.
  3. Jay diu que no apareix cap forma d’energia en aquesta història.

 1. Quan parlem d’energia, podem parlar d’energia cinètica, potencial, elèctrica... o d’energia eòlica, solar, carbó...
  1. Quina és la diferència entre les dos classificacions?
  2. Existeix una font d’energia que és  recomanable a les Pitiüses però no a la península?  Explica quina font i per què.

 1. En Jay té fred desprès de la feina.  Decideix que necessita escalfar-se.  Explica per què cadascú dels fets sota li deixen millor de calor.
  1. Es posa una capa de paper d’alumini que no li toca sa pell
  2. Menja un entrepà
  3. S’apropa a Bubba i Yark


No hay comentarios:

Publicar un comentario