jueves, 17 de enero de 2013

controls electricitatControl CCNN Niv 2 Mod 2

En cada pregunta, contesta completament i amb claredat.  La teva feina és demostrar que entens els temes estudiats.  Una frase o dos han de ser suficient per a fer justificar la resposta. Utilitza el vocabulari adequat.  Contesta amb frases complertes.  Hi ha un total de 60 punts.

 1. Un parallamps és un pal metàl·lic que es posa damunt un edifici per a protegir-lo del perill de llamps.  Del parallamps hi ha un cable metàl·lic que baixa l’edifici per fora i entra uns metres dins la Terra.
a) Perquè l’electricitat del llamp va al parallamps i no a l’edifici?
b) D’on ve l’energia pel llamp?
c) Què passaria si el cable toqués la Terra en lloc de estar enterrat?


 1. Tens un televisor, un forn i un Wii. 
a)      Dibuix un circuit que et permet utilitzar qualsevol d’aquells sense utilitzar els altres.
b)      Afegeix un interruptor que pot tallar tots tres a la vegada.
c)      Què passarà a la potència i voltatge si apago el forn?

3.  L’energia elèctrica no és la creació d’energia; és la transformació d’una forma d’energia a altra. 
a) Tria una font d’energia que es pot transformar en energia elèctrica.  Quines limitacions té aquesta font d’energia?
b) Quins residus es produeixen si utilitzes aquesta font?  Com es pot tractar-los?
c) Quin impacte tenen aquests residus sobre tu com ciutadà i com consumidor?

4. Contesta només 3 dels apartats.
a) Hi ha una proposta de fer una nova forma d’energia nuclear. El combustible seria tori en lloc d’urani.  Aquest tipus de planta nuclear és molt més petita que la planta normal, generant menys electricitat i menys residus en cada planta. Quines avantatges i inconvenients n’hi ha per tenir una planta més petita?
b) La factura d’electricitat posa, però no cobra, el voltatge que faig servir a casa.  Per què?
c) El detector de metalls a l’aeroport sona quan una peça de metall passa per uns imants. Pensant en allò que saps d’electricitat i magnetisme, explica perquè funciona.
d) La majoria de la nostra maquinària està dissenyada per a funcionar amb corrent continu.  Encara així, la generació d’electricitat és fa amb corrent altern. Explica.
e) Un ciclista té llum de dinamo.  Pot l’ús del dinamo canviar la seva velocitat quan baixa una muntanya sense pedalejar? Explica.

5. Tria un residu que es troba molt a Eivissa. (Si vas far el treball a la sala d’ordinadors, pots afegir detalls per a pujar nota)
a) Explica com es pot reduir aquest residu. Posa mesures molt concretes.
b) Explica com es pot tractar aquest residu. Posa mesures molt concretes


Control: Electricitat i residus

 1. Has de fer 1, 2 o 3 apartats segons les activitats que vas fer a la sala de informàtica. Fent servir un cas concret, compara els residus del temps dels vostres avis amb avui dia en concepte de
  1. Facilitat de reduir
  2. Facilitat de reutilitzar
  3. Facilitat de reciclar

 1. El cablejat es fa amb fils de coure, que costen molt.
  1. Per què no faig servir fils més prims ?
  2. Per què no elimino la capa de goma que embolica el cable, sabent que costa molt posar-la?
  3. Per què no faig servir alumini, que és més barat?

 1. En cada cas, explica per què.
  1. No és perillós fregar un globus que arriba a 500V, però si que ho és tocar un endoll a 220V.
  2. Un fusible protegeix les màquines que tinc a casa.
  3. Hi ha una diferència entre un cort circuit i una sobrecàrrega.

 1. Mireu el circuit, que té màquines A, C, i E, fusibles B i D, i interruptor F.  Ara mateix tots tres màquines funcionen.
  1. Què passa si es fon el fusible B?
  2. Què passa si es fon el fusible D?
  3. Què passa si es tanca el interruptor F?

 1. GESA produeix electricitat a base de cremar petroli i gas.
  1. Per què no és pràctic utilitzar energia nuclear aquí?
  2. Per què GESA genera electricitat AC, si a casa faig servir DC?
  3. Quan pago la factura de GESA, pago els costos de construir la planta generadora, els sous dels treballadors, el combustible, el manteniment.  Quins costos no pago, que desprès els hem de pagar entre tots?
 


Control Tema: Electricitat i residus

 1. Una persona té una planxa, un televisor i un ordinador. 
  1. Dissenya un circuit que permet utilitzar tots els aparells a la vegada, però permet tallar tots de colp si fos necessari.
  2. Quin aparell té menys resistència? Explica.

 1. Quan els cables de transmissió d’electricitat arriben a un pal de suport, no toquen el pal.  Sempre hi ha un aïllant ceràmic entre mig.
  1. Per què s’ha de posar l’aïllant?
  2. Normalment, l’aïllant està dissenyat de manera que , en cas d’una pujada forta de voltatge, deixa passar corrent des del cable a la torre de suport.
                                                               i.      Què pot causar una pujada molt forta de voltatge?
                                                             ii.      Per què es deixa passar l’electricitat a la torre?

 1. Has de fer 1, 2 o 3 apartats segons les activitats que vas fer a la sala de informàtica. Reconec que quan viatjo a la platja, produeix molts de residus.
  1. Quins són els residus produïts com a resultat de passar-me el dia a la platja?
  2. Què puc fer per a reduir els residus produïts?
  3. Existeix qualque residu de la visita a la platja que no puc reduir, reutilitzar ni reciclar? Raona la resposta

 1. Puc utilitzar caiguda d’aigua, energia solar o petroli per a generar l’electricitat.
  1. Comenta diferències entre com funciona les tres opcions.
  2. Comenta diferències en el cost real de les tres opcions.
  3. Argumenta a favor de una de les opcions com millor.

 1. Contesta cada apartat raonant la teva resposta.
  1. Estàs a una aula que té una sola porta. La porta du un cartell que diu “Alta resistència”.  T’atreveixes passar per la porta?
  2. El voltatge normal per una casa és 220V, però a la indústria, és molt normal voltatges de 380V.  Per què la indústria vol un voltatge més alt?
  3. GESA genera electricitat AC i jo vull electricitat DC.  Per què són diferents?

No hay comentarios:

Publicar un comentario