jueves, 17 de enero de 2013

preguntes per a tema 4 ccnn4 1. Explica un terratrèmol a base d’energia i forces.
Inclou les forces estàtiques abans del terratrèmol (magnitud i direcció), l’energia alliberada (forma i magnitud), el per què de les rèpliques, on va l’energia...
 1. Explica un volcà a base d’energia i forces.
Inclou les forces estàtiques abans del volcà (magnitud i direcció), l’energia alliberada (forma i magnitud), on va l’energia...
 1. Analitza el risc d’un terratrèmol o volcà a Eivissa.
Mira on es troben els llocs de risc més propers, la distància a la qual pot haver-hi un impacte, etc.  Mira tant per terratrèmols com per volcans.
 1. Es possible fer un forat fins a Xina? Explica
Analitza distàncies, el material que es troba pel camí, temperatures, etc.
 1. Resumeix la teoria de plaques tectòniques com un exemple del mètode científic.
Estableix observacions, hipòtesi, experiment(s) fet(s), resultats, conclusió
 1. Com es pot fer prediccions de terratrèmols?
Quines mesures s’han de fer?  Quines resultats s’esperen?  Quin nivell de fiabilitat hi ha?
 1. Com es pot fer prediccions de volcans?
Quines mesures s’han de fer?  Quines resultats s’esperen?  Quin nivell de fiabilitat hi ha?
 1. Que s’ha de fer en cas d’un volcà? Per què?
Mesures de precaució abans, durant i desprès del succés.  Raona cada mesura.
 1. Que s’ha de fer en cas d’un terratrèmol? Per què?
Mesures de precaució abans, durant i desprès del succés.  Raona cada mesura.
 1. Explica com es mesura l’energia d’un terratrèmol.
Quines quantitats s’ha de mesurar? Quins instruments són necessaris? Com funcionen?
 1. Explica com es mesura l’energia d’un volcà.
Quines quantitats s’ha de mesurar? Quins instruments són necessaris? Com funcionen?
 1. Quina eren les causes de què 1816 es deia “l’any sense estiu”?  Explica el procés 
Quin succés va desencadenar el procés? Com era procés? Com podia afectar de aquella manera a llocs tan llunyans?
 1. Com serà la terra d’aquí 100.000.000 anys?
Pensant en moviments de les plaques, descriu la forma dels continents, zones de volcans i terratrèmols, etc.
 1. Comenta terratrèmols importants durant l’historia i perquè eren importants.
Tria 3 terratrèmols.  Explica on i quan van ocórrer, l’impacta que van tenir per a que tu diguis que són tan importants.
 1. Comenta volcans importants durant l’historia i perquè eren importants.
Tria 3 volcans.  Explica on i quan van ocórrer, l’impacta que van tenir per a que tu diguis que són tan importants.
 1. Quin seria el lloc més segur del món contra terratrèmols i volcans?
Estudiar on solen haver-hi volcans i terratrèmols i tria un lloc on el perill és mínim. Explica per què penses que és el lloc més segur.
 1. Quines són les propietats de la terra com planeta?
A part del mida, massa, densitat, quines propietats té la terra? Què les causa? Quins efectes tenen sobre nosaltres? Canvien amb el temps?
 1. Com funcionen les ones sísmiques? Comenta propietats i efectes.
Què causa les ones sísmiques?  Com viatgen? Quina classe d’ona són? Quin efecte tenen sobre la Terra?
 1. Com se sap l’estructura interna de la Terra?
Òbviament no hem perforat la Terra de banda a banda, però creiem que sabem què hi ha a cada nivell?  Com ho sabem?  Quines mesures s’han fet? Com s’han fet?
 1. Un volcà pot va causar problemes greus al tràfic aeri.  Per què? Quins problemes pot causar?  Són perillosos per a tots o només pels avions?
 2. L’any 2004 hi havia un tsunami al Pacífic que va matar a milers de persones.  Explica què va causar el tsunami i com podia matar a tantes persones.
 3. Explica la formació i erupció del volcà de l’illa d’El Hierro. Hem pogut presenciar la formació d’un volcà.  Descriu el procés de formació i erupció.
 4. Explica el terratrèmol de Lorca.  Quin(s) eren les causes del terratrèmol?  Quanta energia va haver-hi? Tenint en compte la quantitat d’energia, era gros o petit l’impacta sobre la comunitat?  Per què?
 5. Quines són les pautes recomanades per a protecció en cas d’un volcà.  Per què s’han de fer aquestes pautes?
 6.  Quines són les pautes recomanades per a protecció en cas d’un volcà.  Per què s’han de fer aquestes pautes?

  Si algú tingués una altra idea de tema del treball, em podeu demanar-me per permís.  Només una persona per grup pot fer cada tema.


   

No hay comentarios:

Publicar un comentario