lunes, 18 de marzo de 2013

control 2Control CCNN Niv 2 Mod 2

En cada pregunta, contesta completament i amb claredat.  La teva feina és demostrar que entens els temes estudiats.  Una frase o dos han de ser suficient per a fer justificar la resposta. Utilitza el vocabulari adequat.  Hi ha un total de 55 punts.

1. En Pep camina pel camp i veu quatre vaques blanques i tres vaques negres.  Se pregunta si hi ha més vaques blanques o negres a la comarca on viu. 
Fa una hipòtesis: Hi ha més vaques negres que blanques.
Dissenya un experiment:
  1. Cada dia va pel camí tres hores, començant a les 7 de matí.
  2. Apunta la quantitat de vaques blanques i negres que veu pel camí.
  3. Segueix el procés fins que hagi passat per cada camí de la comarca.

Resultats: Ha vist 345 vaques blanques, 432 vaques negres i 500 vaques marrons.
Conclusió: La hipòtesi és correcte  

  1. Critica la hipòtesi     (2 punts)
  2. Critica l’experiment  (6 punts)
  3. Critica la conclusió   (2 punts)

2. Quina unitat i quin prefix utilitzes per a mesurar cadascú dels següents:  (explica per què)       (2 punts cada resposta)         a. La massa d’un elefant        b. La densitat d’una formiga             c. El temps necessari per a acabar aquest control             d. La superfície d’un CD       e. La temperatura del Sol

3a. Tinc un cub de gel que mesura 30 cm de llarg, 0’2 m d’ample i 4 mm de gruix.  Quan el gel es fons cabrà dins una capsa de 4cm d’ample, 0’5m d’alt i 100mm de llarg? (5 punts)

3b. Expressa en cm quadrats             a) 3 metres quadrats   b) 40 mm quadrats
 (5 punts)

4. Explica el funcionament d’un globus d’aire calent. (4 punts)

5a. Una al·lota està menjant gelat un dia de molta humitat. Se’n dona que el gelat se’n fon el gelat molt més de pressa que un dia sec.  Explica per què. (5 punts)

5b. Estic nedant dins un mar de temperatura de 23ºC i em trobo bé.   A sortir de l’aigua i estar a l’aire a 23ºC, tinc fred.  Explica per què. (5 punts)

6. Tinc els elements següents:  Fluor, Argó, Nitrogen,  Liti, Calci
a. Quins poden formar un compost?             b. Quins poden formar un sòlid iònic?
c. Quins no poden combinar fent una reacció química?   (3 punts cadascú)

7. Quina diferència hi ha entre canvis físics i químics?   (4 punts)


8. Com pots separar   a. Sal i sucre                b. Oxigen i hidrogen que formen aigua
c. oli d’oliva i oli de motor                (2 punts cadascú)

No hay comentarios:

Publicar un comentario