lunes, 18 de marzo de 2013

control 3

Control unitat 1 Naturals 2-2
La teva feina en aquest control és de demostrar que entens els conceptes que hem estudiat durant la unitat. Teniu cura de contestar amb frase completes, explicant el teu raonament. Només corregeix allò que has escrit, no allò que volies posar o pensava però arribava a escriure. Demostra tots els càlculs.

El detectiu científic, Jay Hoda, visita GESA.
1. Veu que alguns tubs són vermells i altres són grogs. Proposa una hipòtesi que els vermells són per a aigua calenta i els grogs per a aigua freda. Decideix anar en tub en tub amb un termòmetre comprovant la temperatura del exterior de cada tub. Nota que els grogs tenen una temperatura mitjana de 18ºC i els vermells de 22ºC. Conclou que tenia raó.
 1. Comenta la seva hipòtesi. (2 pts)
 2. Comenta el seu procediment (2 pts)
 3. Comenta la seva conclusió (2 pts)
 1. Veu una depuradora d'oli amb capacitat de 8 m3 i pensa en oli reciclat. Ell sap que els contenidors d'oli reciclat tenen capacitat de 100 litres.
  a. Quants contenidors d'oli reciclat es pot omplir amb la capacitat d'una depuradora? (2 pts)
  b. Jay veu una capsa 2m x 500 cm x 500mm a costat de la depuradora i pensa que possiblement tenia l'oli que plena la depuradora. Podia ser cert? (2 pts)
  c. Per què treballa en unitats de metres cúbics a GESA i no en litres? (1 pt)
 2. Un tub metàl·lic conté cables de alta tensió. És molt important que no hi ha cap conductor dins el tub, però s'ha de posar una substància per a omplir el tub. Opcions: fluor, sulfur de fluor (una combinació de sofre i fluor), bromur de sodi (una combinació de sodi i brom), iodur de potassi dissolt en aigua o sorra de la platja.
  a. Per tres de les opcions, explica si és sòlid iònic, molècula, mescla homogènia o mescla heterogènia. (3 pts)
  b. Quin dels materials triaries per a omplir el tub. Basa la teva decisió en propietat(s ) del material. (3 pts)
  c. Explica propietats de cadascú dels elements següents: (3 pts)
 1. sofre
 2. potassi
 3. argó
  4. Jay sap que dins el depurador, hi ha petroli amb aigua, fang i trossets de carbó. S'ha de separar aquests materials. Descriu un procés per a fer-ho. (4 pts)

  5. Uns dels perills principals a GESA és l'acumulació de calor. Proposen a Jay uns sistemes diferents per a eliminar excés de calor. Critica cada proposta
 1. Rodejar l'element calent amb un sòlid que es fon quan puja el calor (2 pts)
 2. Usar un esprai de tungstè, que solidifica a temperatures sota 6000ºC, formant una capa al voltant de l'element calent.(2 pts)
 3. Posar l'element calent dins una piscina enorme d'aigua. (2 pts)

No hay comentarios:

Publicar un comentario