lunes, 18 de marzo de 2013

control tema 1Control d'unitat 1
La teva feina en aquest control és de demostrar que entens els conceptes que hem estudiat durant la unitat.  Teniu cura de contestar amb frase completes, explicant el teu raonament.  Només corregeix allò que has escrit, no allò que volies posar o pensava però arribava a escriure.  Demostra tots els càlculs.

El detectiu científic, Jay Hoda, visita la Deixalleria de Sant Jordi, un gran solar per a recollir fems i altres materials per a reciclar. 
1.      Observa que el recipient de vidre està ple, però el recipient de plàstic no ho és.  Proposa la hipòtesi de que es deixa més vidre que plàstic a la deixalleria.  Decideix provar-ho a base de controlar, durant 2 setmanes, quants cotxes entren amb vidre i quants entren amb plàstic. Descobreix que hi havia 24 cotxes amb plàstic, 50 amb paper i 40 cotxes amb vidre.  Conclou que la hipòtesi està equivocada.
a)      Comenta la hipòtesi (2 pts)
b)      Comenta l'experiment (2 pts)
c)      Comenta la conclusió (2 pts)

2.      Nota que els recipients d'electrodomèstics té un volum de 8 metres cúbics i que un televisor és 20 cm de ample, 50 cm  de llarg i 40 cm  d'alt. 
a)      Quants televisors caben dins el recipient? (2 pts)
b)      Un televisor té una massa de 20 kg?  Quants grams són? (2 pts)
c)      Una botiga ofereix un ordinador de 20 mega.  Perquè no es pot fiar d'aquesta oferta? (2 pts)

3.      Entre els elements que es troben allí són neó, clor, fosforós i sodi de diferents classes de llums.
a)      Per cada element, posa unes propietats. (4 pts)
b)      Quins d'aquests elements poden combinar, i quina classe de producte es formarà? (4 pts)

4.      Per equivocació, unes persones posen pintura, oli, trossets de cable elèctric i graveta de runes tot junts.  Proposa un sistema per a separar aquestes coses. (6 pts)

5.      L'encarregat comenta que dur els materials d'una banda a l'altra és una feina pesada, i ell sua molt.
a)       Nota que els dies humits el suor no li refresca.  Explica. (3 pts)
b)      Ha llegit que els treballadors de construcció al desert americà duen una motxilla que fa un esprai d'aigua, i això els refresca. Explica. (3 pts)
c)      Nota que els dies calents, l'olor del suor es nota més que els dies freds. Explica. (3 pts)

No hay comentarios:

Publicar un comentario