martes, 9 de abril de 2013

control 6

 1. Els alumnes de 4tB han descobert una substància. És líquida i no condueix electricitat. Al principi, proposen la hipòtesi que és un element nou amb 119 protons, que li posaria just sota Franci (Fr) dins la taula periòdica.
  1. Si tenen raó que és un element nou, quines propietats tendria?
  2. Què has de fer per a comprovar la hipòtesi?
  3. La classe ha acumulat 20cm3 de la substància. Cabrà dins una capsa de dimensions de 10mm x 20 cm x 0'008mm?
  4. Estàs d'acord amb la hipòtesi? Raona la resposta.
 2. Es posa una substància al calor i es nota que bull a 100ºC. També es nota que és insípid i transparent. Un de la classe proposa que és aigua. Altra diu que és aigua amb sal dins. Altre diu que és una mescla d'aigua i alcohol. Descriu quin(s) experiment(s) pots fer per a comprovar o eliminar cadascú d'aquestes teories, i els resultats que recolzaria o rebutjaria la teoria.
  1. Teoria 1: és aigua
  2. Teoria 2: és aigua amb sal
  3. Teoria 3: és aigua amb alcohol
 3. Contesta cada de les preguntes següents
  1. A vegades una reacció química baixa la temperatura i a vegades puja la temperatura. Com pot ser?
  2. Sabem que un càntir (botijo) manté aigua freda freda. També mantindrà aigua calenta calenta? Raona la resposta.
  3. Tens els elements Neó (Ne), Clor (Cl), Oxigen (O) i Potassi (K) (En aquest apartat, només fa falta la resposta; no cal el raonament)
   1. Quin element no formarà cap combinació?
   2. Quin element acabarà amb càrrega positiva?
   3. Com canvia oxigen quan es converteix en ió?
   4. On es troba la major part de la massa d'un àtom?
   5. Quina relació hi ha entre la temperatura i la velocitat de moviment dels àtoms?

No hay comentarios:

Publicar un comentario