miércoles, 8 de enero de 2014

vídeos interessants - circuits

generadors/motors
http://www.areatecnologia.com/La_dinamo.htm

circuits en serie
http://www.youtube.com/watch?v=1t0smFyRj4g

circuits en paral.lel
http://www.youtube.com/watch?v=vIicY0Y491Q

circuits en serie i paral.lel
http://www.youtube.com/watch?v=csTlRvqSITI

activitats -circuits
Has de fer activitat 1 i, si tens temps, 4.  Envia els resultats a cepaciencia@gmail.com
1) http://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc
a) Construeix un circuit amb una bombeta, una resistència i una pila i el cable necessari.  Observa el brillor de la bombeta.
b) Obre la bossa d'objectes i sustitueix la resistència pels objectes de la bossa (d'un en un).  Observa si condueixen o no
a) Organitza els objectes de la bossa del millor al pitjor conductor
b) Augmenta la resistència i observa el canvi de brillantor.
Redueix la resistència i observa el canvi de brillantor
Escriu una relació entre resistència i energia en un circuit
c) Afegeix més bombetes per fer un circuit en paral.lel i un altre en sèrie. Fa una captura en pantalla de cada circuit. 
d) Fa un cort circuit. Què passa? Fa una captura en pantalla de cada circuit.
Envia els resultats a cepaciencia@gmail.com

2) http://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-ac


3) http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/components_circuits_association-series_parallel.htm
Construeix un circuit amb una bombeta, una resistència i una pila i el cable necessari.  Observa el brillor de la bombeta.
Afegeix l'altra bombeta en sèrie i observa els canvis de brillantor.
Afegeix l'altra bombeta en paral.lel i observa els canvis de brillantor.
Fa un cort circuit. Què passa?
Fa una captura de pantalla de cada circuit i explica l'efecte d'afegir una màquina més en paral.lel i en sèrie

4) http://mste.illinois.edu/nwaight/ohm/TRY%20IT%20OUT.html
Mira el circuit en sèrie. Canvia una bombeta de 1ohm per un de 2 ohms. Observa els canvis de brillantor.  Posa "Show current" i show voltage. Quina bombeta brilla més? Quina bombeta té més voltatge?  Quina bombeta té més corrent?
Mira el circuit en paral.lel (realment, és una combinació de sèrie i paral.lel).  Canvia una de les 1 ohm bombetes en paral.lel per una de 2 ohms. Observa els canvis de brillantor.  Posa "Show current" i show voltage. Quina bombeta brilla més? Quina bombeta té més voltatge?  Quina bombeta té més corrent?

No hay comentarios:

Publicar un comentario