ccnn4Informació General

lectura RUR naturales, sociales, castellano
lectura el gos a mitjanit (naturals i català)
dossier 2014-2015

una taula periòdica fenomenal

Tema 1 - mètode científic i unitats

Videos
un experient i més investigació - vídeo
el mètode científica - vídeo

Activitats
activitat 1 - conversió d'unitats

Més informació

Controls

Tema 2 - l'estructura de la matèria i la química

Activitats
activitat pressió
activitat 2 - àtoms i la taula periòdica
activitat  - pressió i enllaços

Activitat  - Química
Activitat 3 - Àtoms i enllaços
activitat 4 - Taula periòdica


Vídeos
elements fantàstics 
video - reaccions de metalls

vídeo - reaccions de no metalls

vídeo - reaccions químiques

canvis físics o químics?

vídeo - separació de substàncies

vídeo - separació de substàncies - amb exemples

QUÍMICA I TABAC


Més informació
química en el menjar - un article dobre allò que menjam sense saber-ho

los aditivos e
Més de aditius e - http://www.aditivos-alimentarios.com/

imatges d'etiquetes de menjar

cançó dels elements
història de l'estructura atòmica

partícules subatòmiques

Controls

controls antics - química i métode científic

Tema 3 - Moviment, força, energia - teoria
Vídeos
Activitats
Més informació
Controls

solucions espai, velocitat, acceleració problemes 1,2,3

solucions espai, velocitat i acceleració problemes 4 i 5

problemes velocitat i acceleració amb respostes  
problemes velocitat i acceleració - practicar 
vectors i caiguda d'objectes
Acceleració o velocitat? vídeo

EXPERIMENT
MOVIMENT PARABÒLIC

ACTIVITAT MOVIMENT PARABÒLIC - WORD

Activitat per pujar nota

activitats 7 i 8


ACTIVITAT - FORMES D'ENERGIA
 
repàs forces i energia amb respostes


Tema 4 - Energia en el món
Vídeos
Activitats
circuits - activitat 9
energia a eivissa 
fonts d'energia 
residus 
Més informació
Controlscontrols tema electricitat
videos de tema 4

estalviar energia

preguntes de calor

problemes de moviment

controls forces

preguntes calor i termodinàmica 2014

respostes a preguntes de calor
calor i termodinàmica 2015

electricidad
energia elèctrica - informació general
residus - informació general

Tema 5 La Terra en Moviment
Vídeos
Activitats
què fer en cas d'un terratrèmol
Més informació
introducció a la terra en moviment
plaques tectòniques
més informació sobre la terra i les plaques
volcans i terratrèmols

Controls

preguntes de tema 4 terra en moviment


No hay comentarios:

Publicar un comentario