jueves, 31 de enero de 2013

jueves, 17 de enero de 2013

controls electricitatControl CCNN Niv 2 Mod 2

En cada pregunta, contesta completament i amb claredat.  La teva feina és demostrar que entens els temes estudiats.  Una frase o dos han de ser suficient per a fer justificar la resposta. Utilitza el vocabulari adequat.  Contesta amb frases complertes.  Hi ha un total de 60 punts.

 1. Un parallamps és un pal metàl·lic que es posa damunt un edifici per a protegir-lo del perill de llamps.  Del parallamps hi ha un cable metàl·lic que baixa l’edifici per fora i entra uns metres dins la Terra.
a) Perquè l’electricitat del llamp va al parallamps i no a l’edifici?
b) D’on ve l’energia pel llamp?
c) Què passaria si el cable toqués la Terra en lloc de estar enterrat?


 1. Tens un televisor, un forn i un Wii. 
a)      Dibuix un circuit que et permet utilitzar qualsevol d’aquells sense utilitzar els altres.
b)      Afegeix un interruptor que pot tallar tots tres a la vegada.
c)      Què passarà a la potència i voltatge si apago el forn?

3.  L’energia elèctrica no és la creació d’energia; és la transformació d’una forma d’energia a altra. 
a) Tria una font d’energia que es pot transformar en energia elèctrica.  Quines limitacions té aquesta font d’energia?
b) Quins residus es produeixen si utilitzes aquesta font?  Com es pot tractar-los?
c) Quin impacte tenen aquests residus sobre tu com ciutadà i com consumidor?

4. Contesta només 3 dels apartats.
a) Hi ha una proposta de fer una nova forma d’energia nuclear. El combustible seria tori en lloc d’urani.  Aquest tipus de planta nuclear és molt més petita que la planta normal, generant menys electricitat i menys residus en cada planta. Quines avantatges i inconvenients n’hi ha per tenir una planta més petita?
b) La factura d’electricitat posa, però no cobra, el voltatge que faig servir a casa.  Per què?
c) El detector de metalls a l’aeroport sona quan una peça de metall passa per uns imants. Pensant en allò que saps d’electricitat i magnetisme, explica perquè funciona.
d) La majoria de la nostra maquinària està dissenyada per a funcionar amb corrent continu.  Encara així, la generació d’electricitat és fa amb corrent altern. Explica.
e) Un ciclista té llum de dinamo.  Pot l’ús del dinamo canviar la seva velocitat quan baixa una muntanya sense pedalejar? Explica.

5. Tria un residu que es troba molt a Eivissa. (Si vas far el treball a la sala d’ordinadors, pots afegir detalls per a pujar nota)
a) Explica com es pot reduir aquest residu. Posa mesures molt concretes.
b) Explica com es pot tractar aquest residu. Posa mesures molt concretes


Control: Electricitat i residus

 1. Has de fer 1, 2 o 3 apartats segons les activitats que vas fer a la sala de informàtica. Fent servir un cas concret, compara els residus del temps dels vostres avis amb avui dia en concepte de
  1. Facilitat de reduir
  2. Facilitat de reutilitzar
  3. Facilitat de reciclar

 1. El cablejat es fa amb fils de coure, que costen molt.
  1. Per què no faig servir fils més prims ?
  2. Per què no elimino la capa de goma que embolica el cable, sabent que costa molt posar-la?
  3. Per què no faig servir alumini, que és més barat?

 1. En cada cas, explica per què.
  1. No és perillós fregar un globus que arriba a 500V, però si que ho és tocar un endoll a 220V.
  2. Un fusible protegeix les màquines que tinc a casa.
  3. Hi ha una diferència entre un cort circuit i una sobrecàrrega.

 1. Mireu el circuit, que té màquines A, C, i E, fusibles B i D, i interruptor F.  Ara mateix tots tres màquines funcionen.
  1. Què passa si es fon el fusible B?
  2. Què passa si es fon el fusible D?
  3. Què passa si es tanca el interruptor F?

 1. GESA produeix electricitat a base de cremar petroli i gas.
  1. Per què no és pràctic utilitzar energia nuclear aquí?
  2. Per què GESA genera electricitat AC, si a casa faig servir DC?
  3. Quan pago la factura de GESA, pago els costos de construir la planta generadora, els sous dels treballadors, el combustible, el manteniment.  Quins costos no pago, que desprès els hem de pagar entre tots?
 


Control Tema: Electricitat i residus

 1. Una persona té una planxa, un televisor i un ordinador. 
  1. Dissenya un circuit que permet utilitzar tots els aparells a la vegada, però permet tallar tots de colp si fos necessari.
  2. Quin aparell té menys resistència? Explica.

 1. Quan els cables de transmissió d’electricitat arriben a un pal de suport, no toquen el pal.  Sempre hi ha un aïllant ceràmic entre mig.
  1. Per què s’ha de posar l’aïllant?
  2. Normalment, l’aïllant està dissenyat de manera que , en cas d’una pujada forta de voltatge, deixa passar corrent des del cable a la torre de suport.
                                                               i.      Què pot causar una pujada molt forta de voltatge?
                                                             ii.      Per què es deixa passar l’electricitat a la torre?

 1. Has de fer 1, 2 o 3 apartats segons les activitats que vas fer a la sala de informàtica. Reconec que quan viatjo a la platja, produeix molts de residus.
  1. Quins són els residus produïts com a resultat de passar-me el dia a la platja?
  2. Què puc fer per a reduir els residus produïts?
  3. Existeix qualque residu de la visita a la platja que no puc reduir, reutilitzar ni reciclar? Raona la resposta

 1. Puc utilitzar caiguda d’aigua, energia solar o petroli per a generar l’electricitat.
  1. Comenta diferències entre com funciona les tres opcions.
  2. Comenta diferències en el cost real de les tres opcions.
  3. Argumenta a favor de una de les opcions com millor.

 1. Contesta cada apartat raonant la teva resposta.
  1. Estàs a una aula que té una sola porta. La porta du un cartell que diu “Alta resistència”.  T’atreveixes passar per la porta?
  2. El voltatge normal per una casa és 220V, però a la indústria, és molt normal voltatges de 380V.  Per què la indústria vol un voltatge més alt?
  3. GESA genera electricitat AC i jo vull electricitat DC.  Per què són diferents?

preguntes per a tema 4 ccnn4 1. Explica un terratrèmol a base d’energia i forces.
Inclou les forces estàtiques abans del terratrèmol (magnitud i direcció), l’energia alliberada (forma i magnitud), el per què de les rèpliques, on va l’energia...
 1. Explica un volcà a base d’energia i forces.
Inclou les forces estàtiques abans del volcà (magnitud i direcció), l’energia alliberada (forma i magnitud), on va l’energia...
 1. Analitza el risc d’un terratrèmol o volcà a Eivissa.
Mira on es troben els llocs de risc més propers, la distància a la qual pot haver-hi un impacte, etc.  Mira tant per terratrèmols com per volcans.
 1. Es possible fer un forat fins a Xina? Explica
Analitza distàncies, el material que es troba pel camí, temperatures, etc.
 1. Resumeix la teoria de plaques tectòniques com un exemple del mètode científic.
Estableix observacions, hipòtesi, experiment(s) fet(s), resultats, conclusió
 1. Com es pot fer prediccions de terratrèmols?
Quines mesures s’han de fer?  Quines resultats s’esperen?  Quin nivell de fiabilitat hi ha?
 1. Com es pot fer prediccions de volcans?
Quines mesures s’han de fer?  Quines resultats s’esperen?  Quin nivell de fiabilitat hi ha?
 1. Que s’ha de fer en cas d’un volcà? Per què?
Mesures de precaució abans, durant i desprès del succés.  Raona cada mesura.
 1. Que s’ha de fer en cas d’un terratrèmol? Per què?
Mesures de precaució abans, durant i desprès del succés.  Raona cada mesura.
 1. Explica com es mesura l’energia d’un terratrèmol.
Quines quantitats s’ha de mesurar? Quins instruments són necessaris? Com funcionen?
 1. Explica com es mesura l’energia d’un volcà.
Quines quantitats s’ha de mesurar? Quins instruments són necessaris? Com funcionen?
 1. Quina eren les causes de què 1816 es deia “l’any sense estiu”?  Explica el procés 
Quin succés va desencadenar el procés? Com era procés? Com podia afectar de aquella manera a llocs tan llunyans?
 1. Com serà la terra d’aquí 100.000.000 anys?
Pensant en moviments de les plaques, descriu la forma dels continents, zones de volcans i terratrèmols, etc.
 1. Comenta terratrèmols importants durant l’historia i perquè eren importants.
Tria 3 terratrèmols.  Explica on i quan van ocórrer, l’impacta que van tenir per a que tu diguis que són tan importants.
 1. Comenta volcans importants durant l’historia i perquè eren importants.
Tria 3 volcans.  Explica on i quan van ocórrer, l’impacta que van tenir per a que tu diguis que són tan importants.
 1. Quin seria el lloc més segur del món contra terratrèmols i volcans?
Estudiar on solen haver-hi volcans i terratrèmols i tria un lloc on el perill és mínim. Explica per què penses que és el lloc més segur.
 1. Quines són les propietats de la terra com planeta?
A part del mida, massa, densitat, quines propietats té la terra? Què les causa? Quins efectes tenen sobre nosaltres? Canvien amb el temps?
 1. Com funcionen les ones sísmiques? Comenta propietats i efectes.
Què causa les ones sísmiques?  Com viatgen? Quina classe d’ona són? Quin efecte tenen sobre la Terra?
 1. Com se sap l’estructura interna de la Terra?
Òbviament no hem perforat la Terra de banda a banda, però creiem que sabem què hi ha a cada nivell?  Com ho sabem?  Quines mesures s’han fet? Com s’han fet?
 1. Un volcà pot va causar problemes greus al tràfic aeri.  Per què? Quins problemes pot causar?  Són perillosos per a tots o només pels avions?
 2. L’any 2004 hi havia un tsunami al Pacífic que va matar a milers de persones.  Explica què va causar el tsunami i com podia matar a tantes persones.
 3. Explica la formació i erupció del volcà de l’illa d’El Hierro. Hem pogut presenciar la formació d’un volcà.  Descriu el procés de formació i erupció.
 4. Explica el terratrèmol de Lorca.  Quin(s) eren les causes del terratrèmol?  Quanta energia va haver-hi? Tenint en compte la quantitat d’energia, era gros o petit l’impacta sobre la comunitat?  Per què?
 5. Quines són les pautes recomanades per a protecció en cas d’un volcà.  Per què s’han de fer aquestes pautes?
 6.  Quines són les pautes recomanades per a protecció en cas d’un volcà.  Per què s’han de fer aquestes pautes?

  Si algú tingués una altra idea de tema del treball, em podeu demanar-me per permís.  Només una persona per grup pot fer cada tema.


   

lunes, 7 de enero de 2013

control aire


Control sobre l’aire                            Nom ___________________________

Contesta amb frases complertes. Es pot afegir dibuixos si vols.
S’ha de fer 5 preguntes dels 6 en el control

1.     En classe hem parlat dels problemes associats amb viure a una altura gran (per exemple Nepal).  Quin(s) problemes pots imaginar per a la gent que viu a costat de la mar mort, a 400m sota el nivell del mar?

2.     Pensant en el canvi climàtic;
a.     Quines mesures es poden prendre per a reduir l’emissió dels gasos que causen l’efecte hivernacle?
b.     Quines mesures es poden prendre per a baixar la quantitat dels gasos que causen l’efecte hivernacle a l’aire?

3.     A zones de mines, la contaminació principal és pols de les roques de les mines; a zones a prop de refineries, la contaminació principal és els gasos que es converteixen en pluja àcida.  Pensant en Eivissa:
a.     Quin(s) són els contaminants principals? Per què?
b.     Quin(s) són els efectes d’aquests contaminants?

4.     Tant la pluja com la neu com la rosada són formes de precipitació.
a.     En què se diferencien les tres?
b.     Quals són les condicions necessàries per a que formin qualsevol tipus de precipitació?

5.     Hem estudiat l’aigua i l’aire.
a.     Explica similituds entre l’aigua i l’aire.
b.     Explica diferències entre l’aigua i l’aire.

6.     Dades meteorològiques per a un dia a Eivissa posen temperatura màxima de 30ºC i mínima de 18ºC.   Es nota un anticicló sobre l’illa d’Eivissa i un cicló sobre València.
a.     Quina estació és? Explica.
b.     Quin temps esperes a Eivissa? Explica.
c.      En quina direcció bufa el vent? Explica.

com llegir un mapa del temps

http://vcastello.wordpress.com/2009/10/19/esquema-comentario-de-mapa-tiempo-en-superficie/

http://www.xtec.cat/~jcarras2/altres/m_temps/pt.html