martes, 26 de marzo de 2013

treball aigua ccnn 1

TREBALL OPTATIU DE CCNN 1
Si voleu, podeu llegir aquest article i contestar les preguntes sota. Envia les respostes per correu electrònic a cepaciencia@gmail.com abans del 11 abril.


13 marzo 2013 JOSÉ MIGUEL L. ROMERO | IBIZA Desde que Carmen Tur Ferrer denunció el 20 de abril de 2010 ante la Fiscalía que el agua potable que brotaba en un garaje de la calle Canarias de Vila se vertía directamente al alcantarillado, se han desperdiciado unos 780.000 metros cúbicos de agua, suficiente para llenar hasta los bordes 312 piscinas olímpicas. Y visto como están las arcas del Consistorio de Ibiza, parece que se podrían rellenar muchas más los próximos años. Eso es, al menos, lo que da a entender el concejal de Movilidad y transporte urbano, medio ambiente, playas, servicio de suministro de agua potable y alcantarillado de Vila, Juan Mayans Cruz: hay una solución, pero es muy cara. Luego seguirá manando agua, unos 45.000 litros de agua a la hora, o 1.080 metros cúbicos al día, aproximadamente la décima parte de los que produce la desaladora de Ibiza. Si llueve, el doble.

La solución consiste en desviar el acuífero a la altura del segundo cinturón de ronda y que el agua se dirija hacia un depósito «de tormentas», en palabras del edil. Hay dos lugares en los que Aqualia, que gestiona el agua municipal, considera que podría almacenarse ese agua, según han explicado a Mayans: «Bien en Can Misses [junto a los Multicines] o bien bajo el bulevar Abel Matutes», para que luego la aprovecharan «los servicios de limpieza municipales». Su «coste aproximado, hecho a ojo» por un responsable de Aqualia, asciende a «entre 300.000 y 400.000 euros»....
... El propio fiscal admitía –como ahora se encarga de repetir el concejal Mayans– que la solución «puede exigir gastos derivados de obras que, tal vez, puedan alcanzar un importe desproporcionado que desaconseje las mismas».

Y así ha sido, si bien calculadora en mano quizás hubiera sido más económico haber iniciado las obras hace dos años. Si se prescinde de todos los cánones que doblan el precio original del litro de agua en la isla, una vivienda paga aproximadamente 1,44 euros por metro cúbico que consume. Es decir, desde que Carmen Tur denunció ante Fiscalía los hechos y teniendo en cuenta que, como mínimo, se han desperdiciado 780.000 metros cúbicos de agua, se han tirado a la alcantarilla 1.123.200 euros (sin cánones ni IVA ni todas las tasas que doblan la factura final). En todo ese tiempo, 23 meses, y al coste «hecho a ojo», se podrían haber construido tres depósitos para poder aprovechar el líquido, que en la actualidad solo tiene un problema: regusto a óxido, quizás el de las vigas de hierro del edificio de la calle Canarias por donde brota y en donde antaño había una noria...


Al final, se decidió no utilizar el agua por que tiene altos niveles de sal.  (Nota del profesor)
 1. Què és un aqüífer?
 2. Com s'omple un aqüífer?
 3. Un article posterior diu que l'aigua és molt salada. D'on ve la sal?
 4. Si es vol aprofitar l'aigua del carrer Canarias, què s'ha de fer a l'aigua?
 5. Quina diferència hi ha entre aquesta aigua, l'aigua de beure i l'aigua del mar?
 6. Quina propietat de l'aigua permet que hi hagi aigua salada?
 7. Al final del primer paràgraf, diu “Si llueve, el doble.” Què vol dir això?
 8. Mirant aquest article, creus que el nivell freàtic està molt a prop de la superfície o molt profund? Explica.

activitats de vectors

on cau la bala?

mata el mico

cauen junts

on cau la bala2

on cau la bala 3

vectors i moviment

video 1

video 2

lunes, 18 de marzo de 2013

control 4

Control naturals 2-2 tema 1 – Matèria a l'univers
La teva feina en aquest control és de demostrar allò que has aprés sobre els conceptes que hem estudiat. Contesta amb frase complertes i raonament clar.

 1. Un grup de científics té una hipòtesis: Existeix vida intel·ligent fora de la terra.
  Proposen un procediment: Escolten senyals de radio que venen de l'espai durant quinze anys. Si noten senyals amb ordre de qualsevol tipus, és una mostra de intel·ligència.
  Passen els anys i noten que ve una senyal de música tecno des de l'espai.
  Conclusió: que hi ha discoteques a l'espai.
 1. Comenta la validesa de la hipòtesis
 2. Comenta la validesa del procediment
 3. Comenta la validesa de la conclusió
 1. Volen celebrar el descobriment i es preparen cubades. Troben un bloc de vodka congelat que és 20 mm d'amplada, 0'04 m d'alçada i 3 dm de profunditat.
  1. Cabrà dins un got amb capacitat de 200 cm3?
  2. Cabrà dins un got de 30000mm3?
  3. Arriba un cap del grup científic amb un poal de capacitat de 2kg, i diu que allí hi cabrà la vodka. Té raó? Explica?
 2. Els científics a la festa es posen gat, i comencen a jugar amb les begudes.
  1. Un científic separa la cubada en gel i beguda. Posa el gel (25g a 0ºC) en una mà i la beguda (25g a 0ºC) a l'altra. Tendrà una mà més fred que l'altra? Explica.
  2. El científic té fred i vol esclafar-se. Pot triar entre un bany turc d'aire sec o una sauna amb aire humit. Tots dos tenen la mateixa temperatura. Quin li pot escalfar més de pressa? Explica la teva resposta.
 3. Els científics volen prendre alguna cosa per tornar-se a bon estat abans de la conferència de premsa. Un prepara entrepans de formatge, altra fregeix un tros de carn, altra fa un cafè, i el darrer fa un gaspatxo del mont (fet d'aigua, all, vinagre i oli).
  1. Per a cada cosa, explica, raonadament, si és mescla homogènia, mescla heterogènia, compost o sòlid iònic.
  2. Explica com es pot separar les mescles.
 4. Un científic rival interrompa la conferència de premsa, diguent que té un descobriment molt més impressionant. Ha trobat un element nou, que és sòlid a 25ºC, que es converteix en líquid a 4000ºC, que és molt reactiu, que condueix electricitat, que no té olor. Afirma que encara no sap el nombre de protons, però segur que quan és àtom, té entre 85 i 90 electrons.
  1. Una de les propietats no té credibilitat. Quina és i per què no té credibilitat?
  2. Si realment és un element, on esperes trobar l'element dins la taula periòdica?
  3. Explica una altra propietat que ha de tenir l'element, si està a la taula en el lloc que has dit?

Nota: La cerca per a vida intel·ligent a l'espai existeix, i vol gent que pugui ajudar. Si vols saber més del la investigació i/o com pots participar, mira la pàgina http://ca.wikipedia.org/wiki/SETI@home

control 4

Control naturals 2-2 tema 1 – Matèria a l'univers
La teva feina en aquest control és de demostrar allò que has aprés sobre els conceptes que hem estudiat. Contesta amb frase complertes i raonament clar.

 1. Un grup de científics té una hipòtesis: Existeix vida intel·ligent fora de la terra.
  Proposen un procediment: Escolten senyals de radio que venen de l'espai durant quinze anys. Si noten senyals amb ordre de qualsevol tipus, és una mostra de intel·ligència.
  Passen els anys i noten que ve una senyal de música tecno des de l'espai.
  Conclusió: que hi ha discoteques a l'espai.
 1. Comenta la validesa de la hipòtesis
 2. Comenta la validesa del procediment
 3. Comenta la validesa de la conclusió
 1. Volen celebrar el descobriment i es preparen cubades. Troben un bloc de vodka congelat que és 20 mm d'amplada, 0'04 m d'alçada i 3 dm de profunditat.
  1. Cabrà dins un got amb capacitat de 200 cm3?
  2. Cabrà dins un got de 30000mm3?
  3. Arriba un cap del grup científic amb un poal de capacitat de 2kg, i diu que allí hi cabrà la vodka. Té raó? Explica?
 2. Els científics a la festa es posen gat, i comencen a jugar amb les begudes.
  1. Un científic separa la cubada en gel i beguda. Posa el gel (25g a 0ºC) en una mà i la beguda (25g a 0ºC) a l'altra. Tendrà una mà més fred que l'altra? Explica.
  2. El científic té fred i vol esclafar-se. Pot triar entre un bany turc d'aire sec o una sauna amb aire humit. Tots dos tenen la mateixa temperatura. Quin li pot escalfar més de pressa? Explica la teva resposta.
 3. Els científics volen prendre alguna cosa per tornar-se a bon estat abans de la conferència de premsa. Un prepara entrepans de formatge, altra fregeix un tros de carn, altra fa un cafè, i el darrer fa un gaspatxo del mont (fet d'aigua, all, vinagre i oli).
  1. Per a cada cosa, explica, raonadament, si és mescla homogènia, mescla heterogènia, compost o sòlid iònic.
  2. Explica com es pot separar les mescles.
 4. Un científic rival interrompa la conferència de premsa, diguent que té un descobriment molt més impressionant. Ha trobat un element nou, que és sòlid a 25ºC, que es converteix en líquid a 4000ºC, que és molt reactiu, que condueix electricitat, que no té olor. Afirma que encara no sap el nombre de protons, però segur que quan és àtom, té entre 85 i 90 electrons.
  1. Una de les propietats no té credibilitat. Quina és i per què no té credibilitat?
  2. Si realment és un element, on esperes trobar l'element dins la taula periòdica?
  3. Explica una altra propietat que ha de tenir l'element, si està a la taula en el lloc que has dit?

Nota: La cerca per a vida intel·ligent a l'espai existeix, i vol gent que pugui ajudar. Si vols saber més del la investigació i/o com pots participar, mira la pàgina http://ca.wikipedia.org/wiki/SETI@home

control 3

Control unitat 1 Naturals 2-2
La teva feina en aquest control és de demostrar que entens els conceptes que hem estudiat durant la unitat. Teniu cura de contestar amb frase completes, explicant el teu raonament. Només corregeix allò que has escrit, no allò que volies posar o pensava però arribava a escriure. Demostra tots els càlculs.

El detectiu científic, Jay Hoda, visita GESA.
1. Veu que alguns tubs són vermells i altres són grogs. Proposa una hipòtesi que els vermells són per a aigua calenta i els grogs per a aigua freda. Decideix anar en tub en tub amb un termòmetre comprovant la temperatura del exterior de cada tub. Nota que els grogs tenen una temperatura mitjana de 18ºC i els vermells de 22ºC. Conclou que tenia raó.
 1. Comenta la seva hipòtesi. (2 pts)
 2. Comenta el seu procediment (2 pts)
 3. Comenta la seva conclusió (2 pts)
 1. Veu una depuradora d'oli amb capacitat de 8 m3 i pensa en oli reciclat. Ell sap que els contenidors d'oli reciclat tenen capacitat de 100 litres.
  a. Quants contenidors d'oli reciclat es pot omplir amb la capacitat d'una depuradora? (2 pts)
  b. Jay veu una capsa 2m x 500 cm x 500mm a costat de la depuradora i pensa que possiblement tenia l'oli que plena la depuradora. Podia ser cert? (2 pts)
  c. Per què treballa en unitats de metres cúbics a GESA i no en litres? (1 pt)
 2. Un tub metàl·lic conté cables de alta tensió. És molt important que no hi ha cap conductor dins el tub, però s'ha de posar una substància per a omplir el tub. Opcions: fluor, sulfur de fluor (una combinació de sofre i fluor), bromur de sodi (una combinació de sodi i brom), iodur de potassi dissolt en aigua o sorra de la platja.
  a. Per tres de les opcions, explica si és sòlid iònic, molècula, mescla homogènia o mescla heterogènia. (3 pts)
  b. Quin dels materials triaries per a omplir el tub. Basa la teva decisió en propietat(s ) del material. (3 pts)
  c. Explica propietats de cadascú dels elements següents: (3 pts)
 1. sofre
 2. potassi
 3. argó
  4. Jay sap que dins el depurador, hi ha petroli amb aigua, fang i trossets de carbó. S'ha de separar aquests materials. Descriu un procés per a fer-ho. (4 pts)

  5. Uns dels perills principals a GESA és l'acumulació de calor. Proposen a Jay uns sistemes diferents per a eliminar excés de calor. Critica cada proposta
 1. Rodejar l'element calent amb un sòlid que es fon quan puja el calor (2 pts)
 2. Usar un esprai de tungstè, que solidifica a temperatures sota 6000ºC, formant una capa al voltant de l'element calent.(2 pts)
 3. Posar l'element calent dins una piscina enorme d'aigua. (2 pts)

control 2Control CCNN Niv 2 Mod 2

En cada pregunta, contesta completament i amb claredat.  La teva feina és demostrar que entens els temes estudiats.  Una frase o dos han de ser suficient per a fer justificar la resposta. Utilitza el vocabulari adequat.  Hi ha un total de 55 punts.

1. En Pep camina pel camp i veu quatre vaques blanques i tres vaques negres.  Se pregunta si hi ha més vaques blanques o negres a la comarca on viu. 
Fa una hipòtesis: Hi ha més vaques negres que blanques.
Dissenya un experiment:
 1. Cada dia va pel camí tres hores, començant a les 7 de matí.
 2. Apunta la quantitat de vaques blanques i negres que veu pel camí.
 3. Segueix el procés fins que hagi passat per cada camí de la comarca.

Resultats: Ha vist 345 vaques blanques, 432 vaques negres i 500 vaques marrons.
Conclusió: La hipòtesi és correcte  

 1. Critica la hipòtesi     (2 punts)
 2. Critica l’experiment  (6 punts)
 3. Critica la conclusió   (2 punts)

2. Quina unitat i quin prefix utilitzes per a mesurar cadascú dels següents:  (explica per què)       (2 punts cada resposta)         a. La massa d’un elefant        b. La densitat d’una formiga             c. El temps necessari per a acabar aquest control             d. La superfície d’un CD       e. La temperatura del Sol

3a. Tinc un cub de gel que mesura 30 cm de llarg, 0’2 m d’ample i 4 mm de gruix.  Quan el gel es fons cabrà dins una capsa de 4cm d’ample, 0’5m d’alt i 100mm de llarg? (5 punts)

3b. Expressa en cm quadrats             a) 3 metres quadrats   b) 40 mm quadrats
 (5 punts)

4. Explica el funcionament d’un globus d’aire calent. (4 punts)

5a. Una al·lota està menjant gelat un dia de molta humitat. Se’n dona que el gelat se’n fon el gelat molt més de pressa que un dia sec.  Explica per què. (5 punts)

5b. Estic nedant dins un mar de temperatura de 23ºC i em trobo bé.   A sortir de l’aigua i estar a l’aire a 23ºC, tinc fred.  Explica per què. (5 punts)

6. Tinc els elements següents:  Fluor, Argó, Nitrogen,  Liti, Calci
a. Quins poden formar un compost?             b. Quins poden formar un sòlid iònic?
c. Quins no poden combinar fent una reacció química?   (3 punts cadascú)

7. Quina diferència hi ha entre canvis físics i químics?   (4 punts)


8. Com pots separar   a. Sal i sucre                b. Oxigen i hidrogen que formen aigua
c. oli d’oliva i oli de motor                (2 punts cadascú)

control tema 1Control d'unitat 1
La teva feina en aquest control és de demostrar que entens els conceptes que hem estudiat durant la unitat.  Teniu cura de contestar amb frase completes, explicant el teu raonament.  Només corregeix allò que has escrit, no allò que volies posar o pensava però arribava a escriure.  Demostra tots els càlculs.

El detectiu científic, Jay Hoda, visita la Deixalleria de Sant Jordi, un gran solar per a recollir fems i altres materials per a reciclar. 
1.      Observa que el recipient de vidre està ple, però el recipient de plàstic no ho és.  Proposa la hipòtesi de que es deixa més vidre que plàstic a la deixalleria.  Decideix provar-ho a base de controlar, durant 2 setmanes, quants cotxes entren amb vidre i quants entren amb plàstic. Descobreix que hi havia 24 cotxes amb plàstic, 50 amb paper i 40 cotxes amb vidre.  Conclou que la hipòtesi està equivocada.
a)      Comenta la hipòtesi (2 pts)
b)      Comenta l'experiment (2 pts)
c)      Comenta la conclusió (2 pts)

2.      Nota que els recipients d'electrodomèstics té un volum de 8 metres cúbics i que un televisor és 20 cm de ample, 50 cm  de llarg i 40 cm  d'alt. 
a)      Quants televisors caben dins el recipient? (2 pts)
b)      Un televisor té una massa de 20 kg?  Quants grams són? (2 pts)
c)      Una botiga ofereix un ordinador de 20 mega.  Perquè no es pot fiar d'aquesta oferta? (2 pts)

3.      Entre els elements que es troben allí són neó, clor, fosforós i sodi de diferents classes de llums.
a)      Per cada element, posa unes propietats. (4 pts)
b)      Quins d'aquests elements poden combinar, i quina classe de producte es formarà? (4 pts)

4.      Per equivocació, unes persones posen pintura, oli, trossets de cable elèctric i graveta de runes tot junts.  Proposa un sistema per a separar aquestes coses. (6 pts)

5.      L'encarregat comenta que dur els materials d'una banda a l'altra és una feina pesada, i ell sua molt.
a)       Nota que els dies humits el suor no li refresca.  Explica. (3 pts)
b)      Ha llegit que els treballadors de construcció al desert americà duen una motxilla que fa un esprai d'aigua, i això els refresca. Explica. (3 pts)
c)      Nota que els dies calents, l'olor del suor es nota més que els dies freds. Explica. (3 pts)